BIBILONI TROBAT, Gabriel, Els sistems àrabs de captació d"aigua en el terme d"Algaida: el qanat, Saig, Palma de Mallorca, 96, desembre 1988, pp. 8-10, gener 1989, pp. 8-10. Biblioteca B. March, Palm...

Nº Registro: 74067

Año: 1988

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Agua
  • Baleares. Islas. Reino