BRAMÓN PLANAS, Dolors, Sitges a la frontera de Lleida. Una nota d"arqueología a Frontera Superio a partir dels texts d"al-Himyari i d"al-Qazwini, Miscellenia Homenatge Josep Lladonosa, Lleida, 1992...

Nº Registro: 73956

Año: 1992

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Arquitectura, Ingeniería, Obras Públicas