BRAMÓN PLANAS, Dolors, El marc humà d"aquest debat: crónica casolana d"un día qualsevol, Actes de les I Jonadas de Filosofía Catalana: El Deebat Intercultural als segles XIII i XIV, Girona, 198...

Nº Registro: 73951

Año: 1989

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Antropología cultural. Religiones varias. Magia. Sociología. Folklore
  • Filosofía