BRAMÓN PLANAS, Dolors, De rápites avui catalans: la institució islámica del ribat, Serra d"Òr, 359, Barcelona, 1989, pp. 18-19.

Nº Registro: 73948

Año: 1989

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Islam, musulmán