BRAMÓN PLANAS, Dolors, L"Expansió per la Mediterrànea i el Nord d"Africa, Historia de Ctalunya, 2, Barcelona, Salvat, 1978, pp. 71-75.

Nº Registro: 73934

Año: 1978

Descriptores:

  • Magreb
  • Historia. Datas. Efemérides