VÁZQUEZ DE BENITO, Concepción, «Un étimo árabe para redaño», Studia Zamorensia, IX, 1988, pp. 309-311.

Nº Registro: 73142

Año: 1988

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Arabismo, arabidad, mundo árabe, lengua árabe, Oriente Medio. Irán. Turquía.
  • Lingüistica. Antroponimia.Toponimia