V Jornades d’Estudis Històrics Locals, Les Illes Orientals d’Al-Andalus, Magrib i Europa Cristiana (s. viii-xiii). Actes, Palma de Mallorca, 1987.

Nº Registro: 72898

Año: 1

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Europa. Unión Europea
  • Baleares. Islas. Reino