VILLEGAS, L., La pêche demersale marocaine, O. N. P., FAO, Casablanca, octubre 1973, Serv. Trav. Doc. Pêche Maroc, n.º 1, 7 pp., 9 tabls., 2 gráfics., 2 refers.

Nº Registro: 72801

Año: 1973

Descriptores:

  • Pesca
  • Marruecos, marroquí