TARRADELL MATEU, Miguel, «Las excavaciones de Lixus», Tinga, B. de la S. d’H. et d’archeól. de Tanger, Tánger, n.º 1, 1953, pp. 8-20.

Nº Registro: 71350

Año: 1953

Descriptores:

  • Arqueología. Epigrafía
  • Larache. Lixus. Gomara. Hesperia