SOTO I COMPANY, Ricard, «La situació dels andalusins (Musulmans i batejats) a Mallorca después de la conquesta catalana de 1230», Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid, XXX/1, 1994, pp. 167-2...

Nº Registro: 71147

Año: 1994

Descriptores:

  • Sin clasificación específica