SOTO I COMPANY, Ricard, «Sobre mudèixars a Mallorca fins a finals del segle xiii», Estudis d’història de Mallorca dedicats a Guillem Rosselló i Bordoy, Palma de Mallorca, 1992, pp. 195-221.

Nº Registro: 71146

Año: 1992

Descriptores:

  • Sin clasificación específica