SOLER, Albert, «Jaume d’Agramont, “Regiment de preservació de pestilència”, estudis introductoris, glossari i edició de Jon Arrizabalaga, Luis García Ballester i Joan Veny, Barcelona, Encic...

Nº Registro: 71121

Año: 2000

Descriptores:

  • Sin clasificación específica