SOLANA SOLANA, Pascual y Àngels PASCUALDE SANS, «Els residents estrangers a Espanya», Documents d’Anàlisi Geogràfica, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, n.º 24, 1994, pp. 169-180.

Nº Registro: 71107

Año: 1994

Descriptores:

  • Sin clasificación específica