SERRANO I JAÉN, Joaquín, «Desenvolupament i destrucció d’una minoría: els moriscos al senyoriu d’Elx», Recerques. Història/Economia/Cultura, Barcelona, n.º 27 (Especial 1492), 1993, pp. 53...

Nº Registro: 70962

Año: 1993

Descriptores:

  • Sin clasificación específica