SAMSÓ, Julio, «Goblot, Henri. “Les Qanats. Une technique d’acquisition de l’eau”», Al-Qantara, Madrid, I, 1980, pp. 494-497.

Nº Registro: 70682

Año: 1980

Descriptores:

  • Sin clasificación específica