SAIDOUNI, Nacereddine, «Les morisques dans la province d’Alger “Dar-es-Soltan” pendant les xvie et xviie siècles. L’apport économique et social», L’expulsió dels moriscos. Conseqüencie...

Nº Registro: 70618

Año: 1994

Descriptores:

  • Sin clasificación específica