SABRA RIUS, M.ª Teresa, «Els arabismes de la llengua catalana a les comarques de Girona», Revista de Girona, n.º 126, 1988, pp. 58-67.

Nº Registro: 70587

Año: 1988

Descriptores:

  • Sin clasificación específica