RUBIERA MATA, M.ª Jesús, «Els arabismes del català. Història d’un rebuig», Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literarura Catalanes, V, Barcelona, Publicacions de l’Abadia ...

Nº Registro: 69265

Año: 1993

Descriptores:

  • Sin clasificación específica