RUBIERA MATA, M.ª Jesús, «Cançonetas de tipus “kharja” en la literatura catalana», Miscel. lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura, v. I, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de ...

Nº Registro: 69260

Año: 1989

Descriptores:

  • Sin clasificación específica