ROSSELLÓ, Vicenç M., «Topònims del Migjorn valencià a les cartes portolanes (1280-1662)», A Sol Post. Revista Internacional de Llengua i Literatura, n.º 7, 1998, pp. 101-110.

Nº Registro: 69195

Año: 1998

Descriptores:

  • Sin clasificación específica