RUBIÓ I LLUCH, Antoni (ed.), Documents per a la història de la cultura catalana medieval, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2000.

Nº Registro: 69145

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica