RIQUER, M. de, «El “Voyage” de Sir John Mandelville en català», Miscel·lània d’homenatge a Enric Moreu-Rey, III, Montserrat, Abadía de Montserrat, 1988, pp. 151-162.

Nº Registro: 68926

Año: 1988

Descriptores:

  • Sin clasificación específica