RIERA I SANS, Jaume, «Les llicències rials per predicar als jueus i als sarraïns (segles xiii-xiv)», Calls, n.º 2, 1987, pp. 113-143.

Nº Registro: 68881

Año: 1987

Descriptores:

  • Sin clasificación específica