PONSODA SANMARTÍN, Joan F., «Les llengües dels mudèjars i dels repobladors al Comtat de Cocentaina al segle xiii», Llengües en contacte als regnes de València i Murcia (segles xiii-xv). Simposi...

Nº Registro: 67412

Año: 1995

Descriptores:

  • Sin clasificación específica