PERCEVAL SAPERES, José M.ª, «L’os de Mahomet. A propos de pattes, de bras et autres objets putrescibles et imputrescibles», Les Temps Modernes, DVII, octubre, 1988, pp. 3-21.

Nº Registro: 66906

Año: 1988

Descriptores:

  • Sin clasificación específica