MUTGÉ I VIVES, Josefa, L’aljama sarraina de Lleida a l’edat mitjana: aproximació a la seua història, Barcelona, CSIC/Institució Milà i Fontanals, 1992.

Nº Registro: 64946

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica