MENESES, D. Fernando de, Historia de Tangere que comprehende as noticias desde a sua primeira conquista até a sua ruina, Lisboa, Officina Ferreiriana, 1732.

Nº Registro: 64430

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica