MARTÍN CORRALES, Eloy, «Catalunya i la Mediterrània musulmana entre els segles xvi-xviii», L’Islam i Catalunya, Barcelona, ICM-MHCC, 1998, pp. 297-301.

Nº Registro: 63731

Año: 1998

Descriptores:

  • Sin clasificación específica