MARTÍN CORRALES, Eloy, «Una oportunitat perduda per Barcelona per articular l’eix comercial Indies-Llevant», II Jornades d’Estudis Catalano-americans, Barcelona, 1987, pp. 217-227.

Nº Registro: 63576

Año: 1987

Descriptores:

  • Sin clasificación específica