ORTEGA, Pascual, «L’estructuració terrotorial a les comarques de l’Ebre després de la conquesta cristiana: les comandes templeres d’Ascó, Horta y Miravet», Actes del V Congrés Internaciona...

Nº Registro: 62862

Año: 2001

Descriptores:

  • Sin clasificación específica