ORTEGA, Pascual, «Alguns aspectes de la repoblació de Miravet (Ribera d’Ebre) després de l’expulsió dels moriscos (1610-1623)», Pedralbes. Revista d’Història Moderna. Universitat de Barcel...

Nº Registro: 62858

Año: 1986

Descriptores:

  • Sin clasificación específica