KIRCHNER, Helena, «El paper polític i social dels vells a les Illes i Regne de València en la Crònica de Jaume I», Les Illes Orientals d’al-Andalus, Palma de Mallorca, 1987, pp. 103-104.

Nº Registro: 60196

Año: 1987

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Baleares. Islas. Reino
  • Valencia y su alfoz. Reino. Autonomía. Idioma