TORRO I ABAD, Josep, «Colonització i renda feudal. L’origen de la ‘peita’ al regne de València», Col-loqui Corona, Municipis i fiscalitat, Lleida, 1997, pp. 467-494.

Nº Registro: 59495

Año: 1997

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Colonialismo y colonización. Descolonización
  • Burguesía. Feudalismo
  • Valencia y su alfoz. Reino. Autonomía. Idioma
  • Mudéjar