SERRANO DAURA, Josep, «L’onomastica sarraïna i dels cristians nous de Flix (Baronía de Barcelona, a la Ribera de l’Ebre) els segles xiv al xvii», Butlletí interior. Societat d’Onomàstica, ...

Nº Registro: 59086

Año: 1996

Descriptores:

  • Sin clasificación específica