«PROPOSICIÓ sobre els sistèmes de transliteració i transcripció dels mots àrabs al català: publicat per acord del 21 de desembre de 1989», Documents de la Secció Filològica, I, Barcelona, In...

Nº Registro: 57708

Año: 1990

Descriptores:

  • Sin clasificación específica