PORTELLA I COMAS, «L’expansió catalana per la Mediterrània: historia i ideologia», L’Avenç, XVII, Barcelona, 1979, pp. 19-25.

Nº Registro: 57578

Año: 1979

Descriptores:

  • Sin clasificación específica