PONS, Antoni, «Que còmits, sotacòmits, nauxers i pilots sarraïns captivats sien morts, pagant la Universitar per cascun L lliures, 1377», Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, n.º 26, 1...

Nº Registro: 57562

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica