PONS I HOMAR, Gabril, «L’Almudaina ‘88: estudi preliminar de les restes constructives», Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana, n.º 45, 1988, pp. 57-68.

Nº Registro: 57532

Año: 1988

Descriptores:

  • Sin clasificación específica