«NOVES hipòtesis sobre l’etimologia de bassetja», Anuario de Filología, n.º 6, 1980, pp. 493-506.

Nº Registro: 56964

Año: 1980

Descriptores:

  • Lingüistica. Antroponimia.Toponimia