MORONY, Michael G., «Reseña de Ana Echevarría, ‘The Fortress of Faith: The Attitude Towards Muslims in Fifteenth-Century Spain’ (Leiden, 1999)», Journal of the American Oriental Society, 121, ...

Nº Registro: 56653

Año: 2001

Descriptores:

  • Sin clasificación específica