MORERAS PALENZUELA, Jordi (Coord.), La inmigració estrangera a Barcelona. L’Observatori Permanent de la Inmigració a Barcelona (1994-1997), Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Fundació CIDOB, 1...

Nº Registro: 56637

Año: 1

Descriptores:

  • Sin clasificación específica