«MISCEL·LÀNIA Islamo-Catalana. Un viatger tortosí del s. xè ens descriu Galícia», Diplomatari, n.º 8, 1981, pp. 50-53.

Nº Registro: 56372

Año: 1981

Descriptores:

  • Sin clasificación específica