MIJTJÀ, Marina, «Abandó de les illes Canàries per Joan I d’Aragó», Anuario de Estudios Atlánticos, n.º 8, 1962, pp. 325-353.

Nº Registro: 56326

Año: 1962

Descriptores:

  • Sin clasificación específica