GARCÍA-ARENAL, Mercedes, «Idrisme et villes idrisides», Studia Islamica, LXXXII, París, 1995, pp. 232-268.

Nº Registro: 53370

Año: 1995

Descriptores:

  • Idrisíes
  • Marruecos, marroquí