GUICHARD, Pierre.; A. FURIO; J. CORTÉS y V. PONS ALOS, «Les alqueries de la Ribera: assaig d’identificació i de localizació», I Assemblea d’Història de la Ribera, Valencia, 1982, pp. 185-262...

Nº Registro: 52988

Año: 1982

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Valencia y su alfoz. Reino. Autonomía. Idioma