GÓMEZ CASAN, Rosa, «Fula: el nombre árabe de Viver», Actes del Catorze Col.loqui de la Societat d’Onomàstica. Segon d’Onomàstica Valenciana (Alacant, 13. 15 d’Abril de 1989). Vol. II, Alic...

Nº Registro: 52521

Año: 1991

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Lingüistica. Antroponimia.Toponimia
  • Valencia y su alfoz. Reino. Autonomía. Idioma
  • Alicante