GALMÉS DE FUENTES, Álvaro, «Los que se quedaron», L’Expulsió dels Moriscos. Conseqüències en el món islámic i el món cristià, Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departement de Cultura, ...

Nº Registro: 51935

Año: 1994

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Morisco. Moro. Renegado