GALMÉS DE FUENTES, Álvaro, «La literatura aljamiado-morisca», Les Morisques et leur temps, Centre National de la Recherche Scientiphique, Túnez, 1983, pp. 13-18.

Nº Registro: 51921

Año: 1983

Descriptores:

  • Andalus, andalusíes
  • Aljamiado
  • Literatura
  • Morisco. Moro. Renegado