LÓPEZ GARCÍA, Bernabé, «El Marroc en el canvi de segle. Retorns d’allò viu i llunyà o la por a la història», L’Avenç, n.º 256, març 2001, pp. 35-40.

Nº Registro: 50080

Año: 2001

Descriptores:

  • Sin clasificación específica