IVARS I CERVERA, Joan, «Onomàstica del terme del Castell a Calp a finals del segle xiv», Actas del Catorzé Coloqui Gemneral de la Societat d’Onomàstica, 1, Alacant, 1991, pp. 101-111.

Nº Registro: 49224

Año: 1991

Descriptores:

  • Alicante
  • Andalus, andalusíes
  • Lingüistica. Antroponimia.Toponimia
  • Mudéjar